Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  RESPONSABILITAT JURÍDICA DEL MENOR

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Responsabilidad jurídica del menor es una asignatura obligatoria que se sitúa en el primer semestre del cuarto curso del Grado en Criminología. El objetivo de esta asignatura es, fundamentalmente, proporcionar al alumnado conocimiento de la responsabilidad tanto civil como penal en que puede incurrir el menor de edad. Su existencia en el Grado de Criminología se justifica por la necesidad de dar formación jurídica al alumnado en este ámbito concreto de la responsabilidad, toda vez que tiene determinadas características que le proporcionan un perfil particular. La responsabilidad jurídica del menor tiene, además, conexión directa con la materia civil y penal de otras asignaturas del Grado.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i comprendre el dret aplicable als menors d'edat.
 • Conèixer i comprendre els principis bàsics de la responsabilitat civil, i en particular, la responsabilitat del menor d'edat.
 • Conèixer i comprendre el dret positiu i les institucions bàsiques del dret penal de menors.
 • Ser capaç de comprendre el dret aplicable als menors d'edat des de la perspectiva civil.
 • Ser capaç de comprendre el sistema de justícia penal de menors.
 • Ser capaç d'utilitzar un vocabulari específic i bàsic de termes juridicocivils i juridicopenals.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Objetivos específicos que el profesor añade:

- Comprender la evolución de la legislación de menores tanto en la vertiente civil como en la penal.

 

 

General

Code: 18529
Lecturer responsible:
BARCELO DOMENECH, JAVIER
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught