Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  POLÍTICA CRIMINAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura Política Criminal ofrece un análisis detallado del contenido y las funciones de la Política Criminal como disciplina, así como de la realidad de la política criminal en España y en países de nuestro entorno. 

En este contexto, serán estudiados aspectos como el papel de la criminología en la política criminal, la importancia del enfoque adoptado o el impacto de la Constitución en el diseño de la política criminal. También serán examinadas aquellas corrientes actuales en materia político criminal.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Coneixement dels factors que influeixen en la configuració de les polítiques públiques de reacció davant del delicte. En particular, de les tendències politicocriminals actuals i les seues manifestacions en aspectes de la part general i de la part especial del dret penal vigent. Es pretén proporcionar als estudiants perspectives per a la reflexió sobre les possibilitats i els límits del dret penal com a instrument per a l'ordenació de la convivència, així com per al treball pràctic en àrees relacionades amb el fenomen criminal.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

- Conocer los factores que determinan las tendencias político-criminales actuales.

- Ser capaz de identificar las líneas político-criminales presentes en las actuaciones públicas de prevención de los delitos.

- Ser capaz de reflexionar acerca de las posibilidades y los límites del Derecho penal como instrumento para la ordenación de la convivencia.

 

 

 

General

Code: 18524
Lecturer responsible:
FERNANDEZ-PACHECO ESTRADA, CRISTINA
Credits ECTS: 7,50
Theoretical credits: 1,50
Practical credits: 1,50
Distance-base hours: 4,50

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 1,5
  Practical credits: 1,5
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught