Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PENOLOGIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Análisis teórico-práctico de las consecuencias jurídicas del delito.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer el dret positiu i les institucions bàsiques del dret penal referides al sistema de conseqüències jurídiques del delicte.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Conocer el Derecho positivo y las instituciones básicas del Derecho Penal referidas al sistema de consecuencias jurídicas del delito. El objetivo final es el conocimiento exhaustivo, tanto teórico como práctico, por parte del estudiante, de las normas relativas a penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias, responsabilidad civil y extinción de la responsabilidad penal previstas en nuestra legislación penal.

 

 

General

Code: 18520
Lecturer responsible:
RENART GARCIA, FELIPE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught