Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  JOC I ESPORT ESCOLAR

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Instruments i Criteris d'Avaluació.

A) SISTEMA D'AVALUACIÓ GENERAL (100%)

Els Continguts Teòrics (50%) s'avaluaran Mitjançant la Realització d'Un treball teòric, Que el seu contingut Serà assignat per El Professor.

Els Continguts Pràctics (50%) s'avaluaran Mitjançant el disseny i Exposició grupal D'Una Sessió de jocs i esports, El contingut Del Serà assignat pel professor.

La qualificació definitiva s'obtindrà a Realitzar la mitjana de les Qualificacions obtingudes en El Treball teòric i en l'Exposició.

B) SISTEMA D'AVALUACIÓ ALTERNATIVA (100%)

Prova consistent en definitiva escrit examen de l'ONU al Que s'avaluaran els Aspectes Teòrics i Pràctics de l'assignatura.

L'alumnat podrà Triar l'Opció d'Avaluació Que Mas li convingui (OPCIÓ A: Treballs + Exposició o OPCIÓ B: examen final) i es la comunicarà al professorat de l'assignatura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Educación Física

 • M-EF-03 : Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes.
 • M-EF-04 : Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar.
 • M-EF-07 : Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas.
 • M-EF-08 : Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y deportes.
 • M-EF-09 : Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de atención a la diversidad.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els principis de l'esport i la seua naturalesa educativa.
 • Adquirir el coneixement dels models d'iniciació a l'esport.
 • Conèixer i transmetre el joc esportiu en l'àmbit escolar.
 • Aprendre i transmetre la Iniciació als esports individuals.
 • Capacitat per a conèixer i transmetre la Iniciació als esports col·lectius.
 • Implementar l'esport educatiu en els diferents nivells del currículum.
 • Aplicar didàcticament el tractament educatiu de la competició en l'àmbit escolar.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

1. Analizar el concepto de juego y conocer sus principales características.

2. Analizar el concepto de deporte y conocer sus principales características.

3. Iniciación al estudio de la evolución del juego y el deporte a través de la Historia.

4. Analizar el papel del juego como proceso de desarrollo, medio de integración social y aprendizaje en el niño.

5. Adquirir técnicas y métodos para la planificación de actividades lúdicas y deportivas en la escuela.

6. Conocer las diferentes clasificaciones y tipos de juegos y deportes.

7. Aproximación a la figura del "ludi magister" mediante el dominio de un amplio repertorio de juegos y deportes.

8. Iniciación al análisis psicopedagógico de la actividad lúdica.

 

 

General

Code: 17560
Lecturer responsible:
ANDREU CABRERA, ELISEO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught