Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura Didáctica de la Expresión Plástica forma parte del plan de estudios, en el ámbito universitario, de la titulación de Grado en Educación Primaria. La actividad educativa de la asignatura, es una conjunción de praxis y teoría enfocada a la percepción y representación de lo visual. Tanto en la práctica como en la teoría, los alumnos/as deberán de adquirir nociones básicas del lenguaje visual y plástico, las características generales y los aspectos fundamentales de su sintaxis y semántica, y el análisis profundo del lenguaje plástico primaria, conocimientos que estarán adecuados a su planificación y futura labor docente como maestros/as de primaria.
El planteamiento de la asignatura tiene como objetivo desarrollar las capacidades expresivas y creativas de los estudiantes a través del estudio del lenguaje plástico. También pretende desarrollar aspectos didácticos, metodológicos y pautas para el análisis del trabajo del niño/a en el nivel escolar de Educación Primaria. Los futuros docentes han de ser sensibles y conscientes de la importancia de la cultura, de sus aportaciones didácticas y su proyección educativa.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
 • Desenvolupar habilitats per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fetes.
 • Demostrar un sentit ètic i crític en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activament en l'aprenentatge de l'expressió plàstica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

1. Analizar los conocimientos, actitudes y habilidades para incorporar la educación plástica a su futura actividad profesional como docente.
2. Reconocer las estructuras de la materia, los conceptos y sus bases teóricas.
3. Conocer los marcos conceptuales de la didáctica de la expresión plástica

 

 

 

 

 

 

General

Code: 17540
Lecturer responsible:
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught