Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS COL·LECTIUS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DEPORTES COLECTIVOS

Los deportes colectivos tienen que ser definidos a partir de sus características esenciales que recojan las complejas realciones de interacción entre los jugadores de un mismo equipo (relaciones de colaboración) y los del equipo contrario (relaciones de oposición).

Los modelos de los deportes de equipo han evolucionado en los últimos años, yendo desde las concepciones más analíticas y mecanicistas, hasta las más integradoras y ecológicas, como los modelos de análisis de la competición.

Los resultados en la competición son el producto de un complejo sistema de relaciones que se establecen entre los factores de rendimiento sobre los que se interviene para optimizar el proceso.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat d'analitzar el rendiment a través dels avanços en les tecnologies en esports col·lectius.
 • Capacitat per a avaluar i controlar l'entrenament d'esports col·lectius des dels diferents posicionaments actuals. Anàlisi notacional, valoració cineantropomètrica i estudis bidimensionals i tridimensionals del moviment en esports col·lectius.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

 

 

General

Code: 16831
Lecturer responsible:
MANCHADO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught