Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PILOTA VALENCIANA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Al País Valencià, l’esport anomenat Pilota Valenciana, compren totes les modalitats de pilota a mà que es practiquen i s’han practicat al llarg de de la història i de tot el territori. Totes aquestes modalitats són descendència directa dels jocs de l’antiga Grècia com la feninde, i de l’harpastum romà, les quals han evolucionat en quant a la forma de ser dels valencians. És considerat pels estudiosos per l’esport més antic practicat a les nostres terres, el qual va ser durant molts segles com l’esport més practicat.

L’esport de pilota a mà, únicament necessita la utilització d’una pilota i de la pròpia mà com a ferramenta, allò que fa que siga un esport molt atractiu per la seua riquesa motriu. Actualment les modalitats de joc directe (sense paret en la qual ha de colpejar la pilota), a l’Estat Espanyol només es manté actualment a Navarra, Gran Canaria i País Valencià.


L’assignatura de Pilota Valenciana té una carrega docent de 6 crèdits ECTS equivalents a 150 hores de treball presencial i no presencial de l’alumne, aquesta s’impartix en el segon semestre del segon curs del grau.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics de la pilota valenciana.
 • Capacitat per a demostrar i avaluar l'execució en la pilota valenciana.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica de la pilota valenciana.
 • Aplicar els coneixements sobre la pilota valenciana.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnics, tàctics i reglamentaris en la pilota valenciana.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Capacidad para conocer y analizar los principios básicos de la pelota valenciana.
Capacidad para demostrar y evaluar la ejecución en la pelota valenciana.
Capacidad para transmitir los valores en la práctica de la pelota valenciana.
Aplicar los conocimientos sobre la pelota valenciana.
Capacidad para transmitir elementos técnico, tácticos y reglamentarios en la pelota valenciana.

 

 

General

Code: 16529
Lecturer responsible:
CARBONELL MARTINEZ, JOSE ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught