Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FUNCIONS, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CAFE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura Funciones, desarrollo y actualización profesional docente en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte pertenece a la formación básica del segundo curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene una carga de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo cuatrimestre del curso.

Pretende formar al estudiante para el conocimiento de las funciones docentes, la importancia de la actividad física y el deporte en su dimensión educativa, las estrategias para la integración y participación a través de la actividad física, el aprendizaje de la ética profesional, y los modos de aprendizaje permanente y actualización del docente. Resulta, por tanto, una formación con un importante contenido pedagógico. Si bien ofrece unos aprendizajes relevantes para todos los estudiantes, se relaciona estrechamente con el itinerario 1 del grado, que especializa en la enseñanza de la actividad física y el deporte.

Esta materia se relaciona, asimismo, con otras asignaturas del Grado, especialmente con: Bases del diseño y la innovación curricular en la actividad física y el deporte, Actividad física para personas con discapacidad, y Análisis y evaluación del proceso docente en Educación Física.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Conocer las funciones y valores éticos necesarios en la docencia de la actividad física y el deporte.
Valorar la importancia de la actividad física en su dimensión educativa y orientadora.
Conocer los condicionantes socio-culturales con influencia en la actividad física y el deporte.
Valorar el aprendizaje permanente como proceso clave en el desarrollo y actualización docente.
Identificar oportunidades de mejora profesional mediante estrategias de evaluación de la función docente.
Valorar las diversas oportunidades de formación y actualización docente en su dimensión internacional.

 

 

General

Code: 16527
Lecturer responsible:
CORTELL TORMO, JUAN MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,9
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught