Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ESPORTS AMB IMPLEMENTS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura aborda simultáneamente las aportaciones teórico - prácticas referidas a los deportes con Implementos y su puesta en práctica. Se desarrollan los contenidos básicos de aprendizaje de las técnicas específicas, así como la estructura tanto a nivel técnico como táctico y del reglamento. Se darán los conocimientos básicos para poder aplicar y desarrollar los programas de iniciación - aprendizaje y su desarrollo en los diferentes ámbitos de la práctica deportiva.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics dels esports amb aparells.
 • Capacitat per a demostrar i avaluar l'execució en els esports amb aparells.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica dels esports amb aparells.
 • Aplicar els coneixements sobre els esports amb aparells.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnic, tàctics i reglamentaris en els esports amb aparells.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Capacidad para conocer y analizar los principios básicos de los deportes con implementos.
Capacidad para demostrar y evaluar la ejecución en los deportes con implementos.
Capacidad para transmitir los valores en la práctica de los deportes con implementos.
Aplicar los conocimientos sobre los deportes con implementos.
Capacidad para transmitir elementos técnico, tácticos y reglamentarios en los deportes con implementos.

 

 

General

Code: 16517
Lecturer responsible:
CARBONELL MARTINEZ, JOSE ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught