Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TEORIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La finalidad del grado es formar a sus estudiantes en los siguientes perfiles profesionales: docencia de la educación física, entrenamiento deportivo, actividad física y salud, gestión y recreación deportiva. Por ello, esta asignatura se vincula directamente con la adquisición de las competencias necesarias para conseguir una adecuada formación en cada uno de los perfiles profesionales.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

1. Conocer y comprender la evolución histórica de la actividad física y el deporte
2. Analizar la variación de formas y funciones de la actividad física y el deportes en las diferentes culturas.
3. Comprender, mediante la axiología pedagógica, el sentido de los valores en la integración de los beneficiarios de las actividades físico-deportivas, a la vez que favorecer la integración y la interculturalidad.
4. Diseñar y experimentar diferentes estrategias de intervención en educación en valores.  

5. Dominar procesos de búsqueda bibliográfica general y específica, así como realizar análisis de documentos escritos y visuales relacionados con los contenidos de la asignatura.
6. Conocer y aplicar técnicas básicas de investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.

 

 

 

General

Code: 16516
Lecturer responsible:
SEBASTIA MARHUENDA, JORGE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,9

Study programmes where this course is taught