Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INNOVACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA MATEMÀTICA I INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria

Especialidad: Profesor de Matemáticas

Asignatura: Obligatoria de Especialidad

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de les Matemàtiques.
 • Conèixer les línies d'investigació actuals en Didàctica de la Matemàtica.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació en Didàctica de la Matemàtica.
 • Utilitzar diferents fonts per a obtenir informació sobre la innovació en l'ensenyament de la Matemàtica i la investigació en Didàctica de la Matemàtica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 •     Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las Matemáticas.
 •     Conocer las líneas de investigación actuales en Didáctica de la Matemática.
 •     Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación en Didáctica de la Matemática.
 •     Utilizar distintas fuentes para obtener información sobre la innovación en la enseñanza de la Matemática y la investigación en Didáctica de la Matemática.

 

 

General

Code: 12064
Lecturer responsible:
CALLEJO DE LA VEGA, MARIA LUZ
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,96
Practical credits: 1,44
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0,96
  Practical credits: 1,44
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught