Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROBLEMES RELLEVANTS DE SALUT I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES EN SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asigantura tiene 4 módulos diferenciados: salud medioambiental, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y salud laboral.

Este último es el que se imparte desde la Universidad de Alicante.

La salud laboral, como parte de la salud pública, tiene como misión promover y proteger la salud de las personas en relación a los riesgos relacionados con el trabajo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE19 : Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE2 : Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.
 • CE20 : Descriure i analitzar l'associació dels factors de risc amb els problemes de salut i la manera de prevenir-los.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE4 : Utilitzar els sistemes d'informació per a la vigilància i el monitoratge de l'estat de salut i els determinants d'aquest.
 • CE6 : Descriure els fonaments de les principals estratègies de prevenció de la malaltia, de la protecció i de la promoció de la salut actualment disponibles.
 • CE8 : Avaluar, gestionar i comunicar els riscos per a la salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure i analitzar l'associació dels factors de risc laboral i ambiental amb els problemes de salut i la manera de prevenir-los.
 • Descriure l'epidemiologia i les principals estratègies de prevenció de les malalties infeccioses, a més de la prevenció i control.
 • Descriure l'epidemiologia i les principals estratègies de prevenció de les malalties cròniques mes prevalents en la població, a més de la prevenció i control.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Los objetivos de la asignatura son:

Identificar los beneficios sociales y económicos de las actuaciones de salud pública
Describir los fundamentos de las principales estrategias de prevención de la enfermedad, protección y promoción de la salud actualmente disponibles
Analizar los datos de estudios poblacionales en salud pública
Utilizar la legislación básica desde el punto de vista de sus relaciones con la salud pública.
Describir y analizar la asociación de los factores de riesgo con los problemas de salud y su forma de prevención

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 12356
Professor/a responsable:
RONDA PEREZ, ELENA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix