Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUALITAT EN EL LABORATORI D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

-

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG5 : Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell avançat.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip i comprendre'n la importància.
 • CG9 : Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant social com professional.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE18 : Conèixer i saber aplicar les principals normes de qualitat emprades en un laboratori d'anàlisi mediambiental.
 • CE19 : Tenir coneixements i saber manejar les tècniques multivariables com a eina de l'anàlisi exploratòria de dades experimentals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer las principales Normas de Calidad a aplicar en un laboratorio de análisis medioambiental.
Adquirir los conocimientos básicos y el manejo de las técnicas multivariantes como herramienta del análisis exploratorio de datos experimentales.

 

 

Dades generals

Codi: 45414
Professor/a responsable:
GRINDLAY LLEDO, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix