Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ I DEL CONSUM

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El papel de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de los medios de comunicación y de las redes sociales está siendo fundamental en el cambio de los estilos de vida y los hábitos de consumo actuales. Por esta razón, es crucial entender cómo son las relaciones que se producen entre individuo, organizaciones y sociedad desde la doble perspectiva de la comunicación y el consumo, y que están intimamente ligadas en el día a día de nuestra sociedad contemporánea.

Bajo esta premisa, durante el desarrollo de la asignatura son tratados, de manera teórica y práctica, los diferentes enfoques propuestos sobre las repercusiones e implicaciones de la comunicación y el consumo en la sociedad actual. Para ello, se discuten y analizan las diferentes teorías relativas a la materia de estudio y, paralelamente, se lleva a cabo de manera práctica el análisis y estudio de casos específicos en la actualidad.
La asignatura SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN Y DEL CONSUMO es una asignatura optativa del Master en Comunicación e Industrias Creativas que consta de 5 créditos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, amb especial atenció a la gestió integral i a la recerca i mesura de l'eficàcia dels processos comunicatius en l'àmbit de les indústries creatives.

 

Competències específiques (CE)

 • CS14 : Comprendre els processos globals de la comunicació dels productes de les indústries creatives emergents, l'estructura, els formats que adopten i les sinergies que s'estableixen entre les tendències en les indústries culturals i creatives, els seus productes i la comunicació amb els públics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Que l'alumnat tinga les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Que l'alumnat sàpia aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Que l'alumnat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Ofrecer al alumnado los conocimientos necesarios para comprender y evaluar el papel de la comunicación y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la trasformación de la sociedad: en el ámbito político, económico, cultural y social.
• Que el alumnado sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para realizar un proyecto de investigación en algún ámbito de la sociedad de la información y el conocimiento.
• Introducir al alumno en las teorías de la sociología del consumo que analizan esta actividad central de la sociedad posmoderna. Desde los clásicos de principios del XX, pasando por las posiciones estructuralistas, la sociología del consumo francesa hasta llegar a los planteamientos neomaterialistas e identitarios más actuales.
• Introducir al alumno en el análisis de la actividad social del consumo a partir de las propuestas metodológicas de la microsociología y la sociología estructural.
• Traducir los planteamientos teóricos y metodológicos al análisis de áreas específicas de consumo (turismo, consumo ecológico, otras…).
• Construir en el aula una mirada reflexiva y crítica sobre el consumo en la sociedad posindustrial.

 

 

Dades generals

Codi: 43621
Professor/a responsable:
MARTINEZ GRAS, RODOLFO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix