Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ I DEL CONSUM

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El papel de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de los medios de comunicación y de las redes sociales está siendo fundamental en el cambio de los estilos de vida y los hábitos de consumo actuales. Por esta razón, es crucial entender cómo son las relaciones que se producen entre individuo, organizaciones y sociedad desde la doble perspectiva de la comunicación y el consumo, y que están intimamente ligadas en el día a día de nuestra sociedad contemporánea.

Bajo esta premisa, durante el desarrollo de la asignatura son tratados, de manera teórica y práctica, los diferentes enfoques propuestos sobre las repercusiones e implicaciones de la comunicación y el consumo en la sociedad actual. Para ello, se discuten y analizan las diferentes teorías relativas a la materia de estudio y, paralelamente, se lleva a cabo de manera práctica el análisis y estudio de casos específicos en la actualidad.
La asignatura SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN Y DEL CONSUMO es una asignatura optativa del Master en Comunicación e Industrias Creativas que consta de 5 créditos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, amb especial atenció a la gestió integral i a la recerca i mesura de l'eficàcia dels processos comunicatius en l'àmbit de les indústries creatives.

 

Competències específiques (CE)

 • CS14 : Comprendre els processos globals de la comunicació dels productes de les indústries creatives emergents, l'estructura, els formats que adopten i les sinergies que s'estableixen entre les tendències en les indústries culturals i creatives, els seus productes i la comunicació amb els públics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Que l'alumnat tinga les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Que l'alumnat sàpia aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Que l'alumnat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Comprender los enfoques teóricos sobre Sociología de la Comunicación y del Consumo.

- Identificar y aplicar los conomientos teóricos a partir del estudio de casos reales en la actualidad.

- Resolver supuestos prácticos relacionados con el campo de estudio de la comunicación y el consumo.

- Presentar oralmente los trabajos realizados.

 

 

 

Dades generals

Codi: 43621
Professor/a responsable:
MARTINEZ GRAS, RODOLFO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix