Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ EN LA COMUNICACIÓ DE LES INDÚSTRIES CREATIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Dentro del título oficial Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas existen tres conceptos fundamentales: el valor de los intangibles, el enfoque hacia el sector de las industrias creativas y la transversalidad de la creatividad como instrumento de innovación y cambio.

En esta asignatura vamos a trabajar el último de los conceptos relacionados. La asignatura profundizará en las tendencias de la comunicación creativa actual de las industrias creativas. Paralelamente, también trabajaremos las capacidades personales creativas que potencian especialmente la innovación.

La asignatura "Innovación en la comunicación de las industrias creativas" tiene 5 ects (1,5 teóricos y 3,5 prácticos), es de carácter obligatorio para los dos itinerarios del Máster y se imparte en el primer cuatrimestre del curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CS15 : Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.
 • CS5 : Capacitat i habilitat per a utilitzar el pensament creatiu, idear, conèixer i detectar tendències emergents en l'àmbit de la comunicació de les indústries creatives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1r: Identificar les possibilitats d'innovació comunicativa en les organitzacions de les indústries culturals.
2n: Potenciar el sorgiment d'idees i el reconeixement d'aquestes com a innovadores.
3r: Familiaritzar-se amb les últimes tendències en comunicació.
4t: Projectar una acció comunicativa híbrida de noves tendències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competencias específicas (CE)

CS5: Capacidad y habilidad para utilizar el pensamiento creativo, idear, conocer y detectar tendencias emergentes en el ámbito de la comunicación de las industrias creativas.
RA5: El alumnado será capaz de aprovechar su potencial creativo para identificar, proponer e implementar acciones comunicativas basadas en la creatividad y la innovación.

CS15: Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.
RA15: El alumnado conocerá y será capaz de diseñar un plan de comunicación adecuado y factible.

Objetivos formativos
1º: Identificar las posibilidades de innovación comunicativa en las organizaciones de las II.CC.
2º: Potenciar el surgimiento de ideas y su reconocimiento como innovadoras.
3º: Familiarización con últimas tendencias en comunicación.
4º: Proyectar una acción comunicativa híbrida de nuevas tendencias.

 

 

Dades generals

Codi: 43604
Professor/a responsable:
SEGARRA SAAVEDRA, JESUS ANTONIO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix