Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura introduce a los principios básicos de valoración de activos inmobiliarios, tanto desde la perspectiva técnica como desde el análisis del mercado. Comienza introduciendo los conceptos más generales en los que se fundamenta el concepto de valor que orientan las metodologías de valoración de inmuebles, tanto técnicas como económicas. A continuación se explican las metodologías habituales, contenidas en la normativa española y europea, para valorar bienes inmobiliarios residenciales desde el punto de vista técnico. La asignatura igualmente introduce los principios generales de valoración de activos financieros inmobiliarios y se explican los principios generales de decisión de inversión, tanto desde la óptica técnica como de la financiera.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de les empreses. Estructura bancària, mitjans de pagament.
 • CG8 : Comprendre conceptes com inflació, PIB, sector públic, inversió, política d'habitatges o licitació, i les seues implicacions per a l'empresa promotora, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió.
 • CE17 : Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • CE18 : Comprendre i gestionar el mercat del sòl.
 • CE19 : Capacitat d'anàlisi de l'estudi del mercat immobiliari, estratègies de màrqueting i comercials d'una promoció immobiliària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Los objetivos finales son:
¿ Aportar herramientas de comprensión sobre los valores inmobiliarios, la formación de los precios y la toma de decisiones de inversión inmobiliaria y construcción
¿ Enseñar los mecanismos de valoración, los requisitos y el papel de la información para llevar a cabo una estimación del valor de los inmuebles
¿ Enseñar los procesos de valoración financiera de los bienes inmobiliarios
¿ Aprender a tomar decisiones de construcción o inversión en inmuebles, basado en el análisis de mercado, estimación de precios y rentabilidad financiera.

 

 

Dades generals

Codi: 38005
Professor/a responsable:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix

Sense dades