Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA DEL TURISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en diversas técnicas de investigación aplicadas a la Economía
del Turismo y facilitarle herramientas que le permitan analizar el entorno que rodea tanto a las empresas y
trabajadores como a los territorios especializados en la actividad turística. De este modo, el alumno puede comprender
las dinámicas turísticas y proyectar tendencias futuras que le permitan adoptar las decisiones más apropiadas a partir
de la información económica necesaria con la ayuda proporcionada por bases de datos y los programas informáticos
apropiados para analizarla.


Al finalizar, el alumno conocerá las herramientas básicas de análisis que le faciliten el planteamiento de investigaciones
ligadas a la estructura de mercados, la internacionalización de las empresas turísticas, el mercado de trabajo turístico y
la competitividad empresarial y territorial de los destinos turísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Presentar un projecte que aplique els conceptes bàsics adquirits a un cas d'estudi.
 • Conéixer l'estat de la investigació econòmica aplicada al turisme i les principals tècniques d'anàlisi.
 • Conéixer les fonts d'informació bàsiques per a abordar l'anàlisi econòmica del turisme.
 • Analitzar i entendre la realitat econòmica del sector turístic, aplicant les tècniques d'anàlisi econòmica a l'estudi de l'estructura del mercat turístic, l'evolució, les variables que la determinen i els processos econòmics que hi operen.
 • Entendre el caràcter transversal de l'activitat turística, les peculiaritats del producte turístic i els impactes en les economies receptores, principalment els relacionats amb la mobilitat de la demanda i la infraestructura necessària per a proveir-la, que comporten la necessitat de diversificar els continguts de l'anàlisi i introduir matisos en l'aplicació econòmica.
 • Aplicar a l'activitat turística els principis fonamentals de l'anàlisi econòmica basats en els aspectes relacionats amb la teoria econòmica, l'economia industrial, l'economia del sector públic, l'economia del medi ambient i, en menor mesura, l'economia internacional i l'economia regional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en la materia de Economía
del Turismo y facilitarle herramientas que le permitan analizar el entorno que rodea tanto a las empresas y
trabajadores especializados en la actividad turística. De este modo, el alumno puede comprender
las dinámicas turísticas y proyectar tendencias futuras que le permitan adoptar las decisiones más apropiadas a partir
de la información económica necesaria de las fuentes estadísticas de turismo. Asimismo, familiarizar al alumno con aquellas cuestiones que relacionan al sector turístico con los procesos de globalización e internacionalización que experimenta la economía mundial. Especial hincapié se hará en aspectos relacionados con la estrategia de innovación y las repercusiones de la era de la economía digital en la competitividad y productividad de la industria y los destinos turísticos.
Al finalizar, el alumno conocerá las herramientas básicas de análisis que le faciliten el planteamiento de investigaciones
ligadas a la estructura de mercados, la internacionalización de las empresas turísticas, el mercado de trabajo turístico, la innovacion y
la competitividad empresarial de los destinos turísticos.

 

 

Dades generals

Codi: 40612
Professor/a responsable:
LILLO BAÑULS, ADELAIDA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix