Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DINÀMIQUES I ESTRUCTURES DE LA POBLACIÓ. ELS NOUS JACIMENTS D'OCUPACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Les dinàmiques demogràfiques, espacials i econòmiques de la població s'estan accelerant en les últimes dècades tant a escala global com en els àmbits locals. Tendències com l'envelliment, la desnatalidad, les migracions, la concentració dels assentaments o la hiperterciarización de la població estan guanyant tanta importància en l'àmbit social, econòmic i fins i tot mediàtic, que comencen a influir significativament en les polítiques d'un nombre creixent de territoris del nostre entorn.
Aquestes tendències justifiquen la importància d'aquesta assignatura i configura al costat de "Mercats locals i promoció d'ocupació" la matèria del Màster destinada a la població, la qualificació i la promoció de l'ocupació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE5 : Capacitat per a actuar com a mediador entre els diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE6 : Capacitat per a assessorar i coordinar als diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les fonts i les tècniques bàsiques d'anàlisis per a l'anàlisi demogràfica.
 • Conèixer i valorar els elements que condicionen el creixement i l'estructura de la població: el moviment natural i les migracions.
 • Comprendre les relacions entre l'estructura de la població i el desenvolupament endogen.
 • Entendre el ventall d'activitats laborals que sorgeixen com a resultat de les noves necessitats socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conèixer les fonts i les tècniques bàsiques de l'anàlisi geo-demogràfic.
Aplicar l'anàlisi geo-demogràfic a un territori concret.
Conèixer i valorar els elements que condicionen l'estructura i el creixement / decreixement de la població.
Comprendre les relacions entre l'estructura de la població i el desenvolupament local.
Comprendre la importància d'una planificació estratègica aplicada a la realitat sociodemogràfica de la població.

 

 

Dades generals

Codi: 40218
Professor/a responsable:
SEMPERE SOUVANNAVONG, JUAN DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix