Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA APLICADA AL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura supone una continuidad a la de Introducción de Desarrollo Local, donde trata de mostrar y facilitar, desde el punto de vista, teórico, procedimental y aplicado, herramientas de trabajo, para el diagnóstico socioeterritorial y la aplicación de medidas y acciones que redunden en un beneficio integral de los territorios y de sus stakeholders. Análisis, diagnóstico, mostrar estudios de casos, y favorecer reflexiones y aprendizajes, desde el método y la técnica, pero también desde la experiencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments teòrics i dimensions del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE5 : Capacitat per a actuar com a mediador entre els diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE6 : Capacitat per a assessorar i coordinar als diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre les relacions entre la planificació estratègica i el desenvolupament local.
 • Comprendre els elements bàsics en els processos de planificació estratègica aplicada al desenvolupament local.
 • Distingir les etapes de la planficación estratègica.
 • Conèixer els factors d'èxit i les dificultats de la planificació estratègica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Entender las relaciones entre la planificación estratégica, el desarrollo local y procesos de innovación. Comprender los elementos básicos en los procesos de planificación estratégica aplicada al desarrollo local. Distinguir las etapas de la planificación estratégica.
Conocer los factores de éxito, fracaso, así como también, las dificultades de la planificación estratégica. Nuevas herramientas de diagnóstico socioterritorial. La participación ciudadana como un instrumento para favorecer procesos de desarrollo socioeconómicos y transversales.

 

 

Dades generals

Codi: 40201
Professor/a responsable:
MARTINEZ PUCHE, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix