Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Junto con la asignatura Planificación Estratégica aplicada al desarrollo territorial, configura la materia del Master destinada a Teoría, métodos y técnicas. Esta asignatura pretende establecer unos conceptos básicos en desarrollo local, gestión territorial y procesos de innovación social, así como proponer herramientas e instrumentos que favorezcan las políticas y acciones de desarrollo local, como las políticas activas de empleo, experiencias empresariales, estudios de casos de ayuntamientos y comarcas, etc.  Facilita la comprensión del desarrollo territorial integrado, de los profesionales afines, de lo que implica la gobernanza y el fomento del capital social a través de la captación de recursos exógenos, el fomento del talento, la revalorización de los recursos endógenos y la puesta en marcha de procesos participativos (cohesión territorial). Es una introducción general, de lo que en las siguientes asignaturas se verán de forma más profunda y sectorial. Nos apoyamos en textos, en lecturas, en participación de profesionales, así como en revisión y aprendizajes de lo que es y supone el desarrollo local en un contexto global, y en espacios como Europa y América Latina.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments teòrics i dimensions del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE5 : Capacitat per a actuar com a mediador entre els diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE6 : Capacitat per a assessorar i coordinar als diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes i principis relacionats amb el desenvolupament local i la innovació territorial.
 • Entendre el paper que exerceixen les entitats locals en el desenvolupament local i la innovació territorial.
 • Distingir els diferents sistemes de gobernanza i les seues implicacions en el desenvolupament local i la innovació territorial.
 • Conèixer les principals fonts i mètodes per a l'exercici professional del desenvolupament local.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los conceptos y principios relacionados con el desarrollo local y la innovación territorial. Entender el papel que desempeñan los entes locales en el desarrollo local y la innovación territorial. Perfiles formativos y profesionales de los Agentes de Desarrollo Local. El papel de instituciones, asociaciones y entidades en el fomento de la innovación territorial y el desarrollo local integrado. Escalas territoriales. Distinguir los diferentes modelos de gobernanza y sus implicaciones en el territorio. Conocer las principales fuentes, instrumentos y métodos para fomentar el ejercicio profesional del desarrollo local, las políticas sociales, sostenibles y de empleo, y la cooperación intraterritorial. También conocer estudios de casos y experiencias, tanto en la salida de campo como en la participación de profesionales en el aula.

 

 

Dades generals

Codi: 40200
Professor/a responsable:
MARTINEZ PUCHE, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix