Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Asignatura La Gestión del Medio Ambiente pretende profundizar en el conocimiento de los aspectos medioambientales, económicos, ecológicos y participativos que afectan a la gestión de territorial y ambiental, de una forma multidisciplinar. Para ello, se estudiarán las características de los sistemas medioambientales, así como su gestión y uso sostenible, junto a los riesgos derivados de la acción humana, económica y social sobre los mismos. Por ello, se analizarán los aspectos económicos relacionados con el medio natural, tanto sus externalidades como sus valoraciones, así como los procesos de uso, impacto y aprovechamiento, junto a las consecuencias de ello, tanto a nivel de huella ecológica, como en las prácticas y actuaciones económicas. Para finalizar, se abordarán las teorías de la participación social en relación con el medio ambiente, tanto desde su vertiente de técnicas y estrategias, como de gobernanzas y acuerdos mundiales, como la Agenda 21 y su significado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències específiques de l'especialitat Sostenibilitat Ambiental

 • CE1 : Comprendre les característiques dels sistemes mediambientals i de la seua dinàmica.
 • CE2 : Conèixer i avaluar les pràctiques de les institucions internacionals en el diagnòstic global i local sobre la sostenibilitat ambiental.
 • CE3 : Conèixer, comprendre i utilitzar els sistemes d'informació i documentació sobre les causes, característiques i impactes de les decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient i la salut de les comunitats locals.
 • CE4 : Avaluar els programes i projectes de cooperació des de la perspectiva de la seua sostenibilitat ambiental i sanitària.
 • CE7 : Tenir habilitats dirigides a la motivació social en les "bones pràctiques" de conservació ambiental, gestió dels recursos naturals i d'hàbits preventius de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la dinàmica i les característiques dels sistemes mediambientals.
 • Reconeixement de les pràctiques de producció i consum amb impacte ambiental.
 • Utilització dels sistemes d'informació del territori.
 • Seguiment de projectes de cooperació centrats en el medi ambient.
 • Innovació per a donar solució a decisions amb impacte ambiental.
 • Coneixement de les institucions i polítiques internacionals sobre el medi ambient.
 • Càlcul dels costos econòmics i socials de decisions amb impacte ambiental.
 • Habilitat per a comprometre als partícips dels programes de cooperació en bones pràctiques de sostenibilitat ambiental.
 • Realització d'informes sobre la dimensió mediambiental dels programes de cooperació.
 • Avaluació de projectes de cooperació des de la perspectiva mediambiental.
 • Formulació de projectes de cooperació centrats en bones pràctiques mediambientals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver contexto

 

 

Dades generals

Codi: 40803
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 11,00
Crèdits teòrics: 2,64
Crèdits pràctics: 1,76
Càrrega no presencial: 6,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48

Estudis en què s'imparteix