Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÁCTICUM

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La realització del PRACTICUM té com a principal objectiu apropar a alumnes al dia a dia en el desenvolupament de les diferents activitats relacionades amb els continguts de cada un dels cursos impartits.

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per la Facultat amb l'objectiu de permetre als mateixos aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici de activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

Podran realitzar-se en la pròpia universitat o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional

.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG4 : Motivació per la qualitat en l'exercici de la professió arqueològica.
 • CG5 : Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE4 : Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar en un entorn professional les habilitats i els coneixements adquirits en la formació acadèmica.
 • Treballar en equip.
 • Adaptar-se a entorns professionals diversos.
 • Desenvolupar creativament iniciatives relacionades amb l'àmbit professional en què es desenvolupen les pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

La realització del PRACTICUM (6 crèdits ECTS) del Màster en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni té com a principal objectiu apropar al alumne al dia a dia en el desenvolupament de les diferents activitats relacionades amb els continguts de cada un dels cursos impartits.

 

 

Dades generals

Codi: 39804
Professor/a responsable:
GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix