Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT DURANT L'ADOLESCÈNCIA: IMPLICACIONS PER AL DISSENY CURRICULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

"Desarrollo durante la adolescencia: implicaciones para el diseño curricular" es una asignatura optativa de 3 créditos dentro del "Máster universitario en investigación educativa". Se vincula, especialmente, con las siguientes competencias generales del título: CG1, CG3, CG4 y CG5. Las competencias específicas que se pretenden desarrollar son: CE1, CE3, CE4, CE5 y CE7. Está relacionada con la línea de investigación en enseñanza y aprendizaje en materias específicas y con la línea de investiación psicopedagógica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i distingir els diferents canvis (físics, socials i psicològics) que tenen lloc en l'adolescència, les pautes evolutives que solen seguir i les implicacions que tenen en el desenvolupament.
 • Comprendre el paper dels factors de risc que aguaiten als adolescents.
 • Analitzar diverses estratègies i procediments per a promoure el desenvolupament adequat durant l'adolescència en situacions formals d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer y distinguir los diferentes cambios (físicos, sociales y psicológicos) que tienen lugar en la adolescencia, las pautas evolutivas que suelen seguir y las implicaciones que tienen en el desarrollo. Comprender el papel de los factores de riesgo que acechan a los adolescentes. Analizar diversas estrategias y procedimientos para promover el desarrollo adecuado durante la adolescencia en situaciones formales de enseñanza-aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 12202
Professor/a responsable:
NAVAS MARTINEZ, LEANDRO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix