Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I LA SEVA APLICACIÓ EN L'ÀMBIT EDUCATIU: RELACIONS I IMPLICACIONS PER A LA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura se encuentra dentro de la línea de investigación: Diseño, orientación e intervención psicopedagógica. Con ella se pretende que el alumno conozca las principales tendencias de investigación  sobre inteligencia emocional y competencia social. Asimismo pretende que el alumno adquiera actitudes e intereses investigadores y sea capaz de actuar conforme a los códigos éticos de la investigación establecidos por la asociaciones nacionales e internacionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els antecedents de la intel·ligència emocional dins del sistema d'intel·ligències clàssics.
 • Conèixer i diferenciar els models teòrics existents en intel·ligència emocional.
 • Conèixer i aplicar les diferents formes d'avaluació de la intel·ligència emocional.
 • Integrar els coneixements adquirits sobre intel·ligència emocional i competència social per a la seua aplicació en la prevenció de conflictes.
 • Conèixer i aplicar els diferents programes de millora i desenvolupament de la intel·ligència emocional i competència social existents.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a desenvolupar una investigació empírica sobre alguns continguts de la matèria.
 • Adquirir actituds i interessos investigadors.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació establits per les associacions nacionals i internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Conocer los acercamientos metodológicos y diseños de investigación en el campo de la inteligencia emocional.
- Integrar los conocimientos adquiridos sobre inteligencia emocional y competencia social para su aplicación en la prevención de conflictos emocionales, personales e interpersonales.
- Conocer y aplicar los diferentes programas de mejora y desarrollo de la inteligencia emocional y competencia social existentes para el tratamiento de las disfunciones emocionales, personales y sociales.
- Diseñar una investigación empírica sobre algún/algunos contenido/s de la materia.
- Adquirir actitudes e intereses investigadores.
- Actuar conforme a los códigos éticos de la investigación establecidos por las asocia-ciones nacionales e internacionales.

 

 

Dades generals

Codi: 12200
Professor/a responsable:
GILAR CORBI, RAQUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix