Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA A L'EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Les institucions d'educació superior tenen com a plans estratègics el desenvolupament d'accions de millora de la qualitat de l'ensenyament i els aprenentatges dels seus estudiants. Per a açò, les Universitats mantenen una inversió constant en recursos juntament amb plans de formació permanent; alhora que plantegen accions encaminades a l'intercanvi d'experiències amb altres institucions i països.

És el moment d'atendre els canvis en profunditat que ens permeten una reforma de les universitats en un món globalitzat i en aquest context les *TICson fonamentals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el paper de les noves tecnologies en la societat de la informació.
 • Conèixer la integració de les tecnologies digitals en l'escola.
 • Dissenyar processos d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les noves tecnologies digitals.
 • Dissenyar i desenvolupar materials multimèdia.
 • Promoure experiències educatives mitjançant l'aplicació del programari lliure.
 • Fer ús d'Internet aplicat a l'educació.
 • Conèixer el paper del professor i l'alumne en els nous entorns tecnològics de formació. E-learning.
 • Organitzar els mitjans tecnològics en els centres educatius.
 • Avaluar experiències d'ús de tecnologies digitals a l'escola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conèixer el paper de les noves tecnologies en la societat de la informació.
Conèixer la integració de les tecnologies digitals en l'escola.
Dissenyar processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant les noves tecnologies digitals.
Dissenyar i desenvolupar materials multimèdia.
Promoure experiències educatives mitjançant l'aplicació del programari lliure.
Fer ús d'internet aplicat a l'educació.
Conèixer el paper del professor i l'alumne en els nous entorns tecnològics de formació. Elearning.
Organitzar els mitjans tecnològics en els centres educatius.
Avaluar experiències d'ús de tecnologies digitals en l'escola.

 

 

Dades generals

Codi: 11989
Professor/a responsable:
ROIG VILA, ROSABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix