Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Contexto En el marco del Master de Investigación Educativa, esta materia cubre el espacio referido a la investigación en aprendizaje y docencia universitaria. Así mismo, en el desarrollo profesional del profesorado en ejercicio, situando las perspectivas conceptuales actuales de la comunidad científica internacional sobre el campo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement del marc conceptual sobre la formació del professorat.
 • Coneixement dels marcs teòrics i metodològics en la investigació sobre el professor i el seu desenvolupament professional docent.
 • Coneixement i aplicació de procediments d'investigació sobre el pensament del professor i el desenvolupament professional.
 • Coneixement dels programes de desenvolupament professional en el marc de la Unió Europea.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per al disseny i desenvolupament d'investigacions en docència universitària, així com aprofundir en el coneixement dels mètodes i dissenys més comuns d'investigació.
 • Coneixement dels paradigmes, models i mètodes d'investigació en la formació del professorat d'educació superior.
 • Adquirir actituds i interessos investigadors.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació establits per les associacions nacionals i internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Elaborar el marco conceptual y el estado de la cuestión de la investigación en docencia universitaria.

Elaborar un diseño de investigación cualitativa en una problemática del campo de investigación. 

 

 

Dades generals

Codi: 11987
Professor/a responsable:
MARTINEZ RUIZ, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix