Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura presenta los diseños de investigación, técnicas de análisis estadístico y programas informáticos de análisis de datos, empleados comunmente en la investigación educativa. Constituye pues una asignatura básica, de carácter obligatorio, para todos los alumnos del Máster que deseen realizar investigaciones en el campo educativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per al disseny i desenvolupament d'investigacions de tipus quantitatiu.
 • Adquirir habilitats de localització, accés, maneig, anàlisi i integració de la informació continguda en publicacions científiques.
 • Aprofundir en el coneixement dels mètodes i dissenys més comuns d'investigació.
 • Conèixer i diferenciar les tècniques estadístiques d'anàlisis de dades apropiades per a cada disseny.
 • Dominar els procediments d'utilització dels programes informàtics més importants d'anàlisis de dades com el SPSS.
 • Adquirir actituds i interessos investigadors.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació establits per les associacions nacionals i internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

a) Dominar los conocimientos y habilidades necesarias para la aplicación de los procedimientos de planificación, diseño y desarrollo de investigaciones.

b) Conocer y diferenciar las técnicas más importantes de análisis de datos.

c) Conocer los procedimientos básicos de manejo del programa SPSS, así como algunas de las técnicas estadísticas de análisis de datos más importantes.

d) Adquirir actitudes e intereses investigadores.

 

 

Dades generals

Codi: 11979
Professor/a responsable:
CASTEJON COSTA, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix