Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT MATEMÀTIC AVANÇAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Master de Investigación educativa

1º cuatrimestre

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixement i habilitats per a la identificació i caracterització de problemes d'investigació en l'àmbit de la didàctica de la matemàtica.
 • Adquirir coneixements i habilitats per al disseny i desenvolupament d'investigacions en l'àmbit de la didàctica de la matemàtica.
 • Aprofundir i diferenciar entre diferents tipus d'investigacions en cada agenda d'investigació de la didàctica de la matemàtica com a àmbit d'investigació científica.
 • Conèixer diferents aproximacions teòriques als problemes d'investigació desenvolupats en l'àmbit de la didàctica de la matemàtica.
 • Conèixer diferents recursos i fonts bibliogràfiques d'investigació científica en l'àmbit de la didàctica de la matemàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivo: Conocer las características de las investigaciones sobre el desarrollo de pensamiento matemático avanzado.

Competencia: Aprender a generar preguntas de investigación en Didáctica de la Matemática que permitan realizar una actividad investigadora vinculada a problemas de investigación relevantes en el ámbito del pensamiento matemático avanzado.

 

 

Dades generals

Codi: 11976
Professor/a responsable:
MORENO MORENO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix