Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES I LA LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura se centra en las líneas de investigación que en estos momentos tienen mayor relevancia en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL).

Se trata de ofrecer un panorama significativo y suficicente de la situación de la investigación en el área en este momento con modelos de investigación concretos, proyectos, grupos y publicaciones relevantes.

También se repasa la contextualización del área dentro de las Ciencias Sociales y sus aspectos más relevantes. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir el coneixement i les habilitats suficients per a la identificació i caracterització de problemes d'investigació propis de l'àmbit de la didàctica de les llengües i la literatura.
 • Adquirir els coneixements i les habilitats per a dissenyar i desenvolupar investigacions en l'àmbit de la didàctica de les llengües i la literatura.
 • Aprofundir i diferenciar entre diferents tipus d'investigació d'acord amb les línies d'investigació pròpies de la didàctica de les llengües i la literatura.
 • Conèixer i manejar amb eficàcia les fonts bibliogràfiques fonamentals en relació amb la didàctica de les llengües i la literatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

-Adquirir el conocimiento y las habilidades suficientes para la identificación y caracterización de problemas de investigación propios del ámbito de la Didáctica de las Lenguas y la Literatura.

-Adquirir los conocimientos y las habilidades para diseñar y desarrollar investigaciones en el ámbito de la Didáctica de las Lenguas y la Literatura.

-Plantear nuevas líneas de investigación a través del uso de las TIC e Internet. 

-Profundizar y diferenciar entre diferentes tipos de investigación de acuerdo con las líneas de investigación propias de la Didáctica de las Lenguas y la Literatura.

-Conocer y manejar con eficacia las fuentes bibliográficas fundamentales en relación con la Didáctica de las Lenguas y la Literatura.

 

 

Dades generals

Codi: 11971
Professor/a responsable:
ROVIRA COLLADO, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix