Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -B ESPECIALITAT 4

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura "Treball Fi de Màster B" pertany al mòdul específic 4: Construccions Civils, Edificació i Dibuix. S'imparteix durant el segon semestre i amb una assignació de 6 crèdits ECTS es vincula directament amb les pràctiques que l'alumnat del Màster realitza als centres de Secundària.
És simultanieja temporalment amb les assignatures, també del mòdul 4, de segon semestre: "Aplicació de tècniques docents per al professorat de construccions civils, edificació i dibuix" i "La innovació docent, les Tcs i la investigació educativa en l'educació artística".
Aquesta assignatura es relaciona, en primer lloc amb les del Mòdul genèric que s'imparteix en el primer semestre, i en segon lloc amb l'especialització que es du a terme amb les assignatures Pràcticum 1B i Pràcticum 2

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Saber identificar i analitzar una problemàtica educativa existent en un Centre o aula.
2. Saber detectar la conveniència de plantejar una proposta d'innovació didàctica en un Centre o aula.
3. Argumentar de forma clara i suficient tant la justificació de l'elecció com la definició del problema o innovació.
4. Organitzar adequadament els processos de recollida d'informació, anàlisi i interpretació de dades i presentació de resultats de manera coherent i precisa.
5. Saber presentar les conclusions com a conseqüència de les discussions prèvies i aportar en les mateixes les valoracions i reflexions personals inherents.
6. Adequada presentació de les cites de documents bibliogràfics.

 

 

Dades generals

Codi: 12169
Professor/a responsable:
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix