Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E60 : Dissenyar, planificar i executar un programa d'educació dieteticonutricional tant en individus sans com en malalts, aplicant-hi els mètodes de recuperació de la informació, les habilitats de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació d'u
 • E61 : Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments per a analitzar, en una situació real, les modificacions que experimenten els aliments i productes alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics, culinaris i dels sistemes de producció, elaboració, transformació i conservació, i que poden afectar la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat i les seues característiques organolèptiques.
 • E62 : Aplicar els coneixements de les ciències de la nutrició, la dietètica i la salut per a dissenyar i dur a terme, en una situació real, tant en individus sans com malalts, i tenint en compte les condicions inherents al cicle vital, el protocol d'avaluació dietètica de l'estat nutricional, la interpretació del diagnòstic nutricional, l'avaluació dels aspectes nutricionals d'una història clínica i el pla d'actuació dietètica.
 • E63 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.
 • E64 : Dissenyar, planificar i executar un programa d'educació dieteticonutricional tant en individus sans com en malalts, aplicant-hi els mètodes de recuperació de la informació, les habilitats de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació d'una manera crítica i efectiva.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'estudiant ha d'escollir una de les competències específiques de la matèria i desenvolupar els objectius relacionats amb l'àmbit seleccionat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27543
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 8,10

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,47
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02

Estudis en què s'imparteix