Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL QUÍMIC DE LA QUALITAT DELS ALIMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La presente asignatura de carácter optativo se encuentra en el último curso del Grado. Por tanto, cuando los estudiantes cursan la misma han adquirido nociones básicas sobre aspectos fundamentales para el seguimiento de esta asignatura como son la composición de los alimentos o los métodos de análisis clásido de alimentos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els mètodes oficials de control quimicofísic d'aliments. Normativa vigent.
 • Detectar fraus alimentaris sobre la base de la composició química.
 • Saber prendre mostres representatives d'un aliment.
 • Saber determinar al laboratori els paràmetres bàsics de control de qualitat per a cada grup d'aliments.
 • Ser capaç de verificar la qualitat nutricional d'un aliment.
 • Conèixer els requisits que ha de complir l'etiquetatge dels aliments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los métodos oficiales de control químico-físico de alimentos. Normativa vigente.
Detectar fraudes alimentarios en base a su composición química de los alimentos.
Saber tomar muestras representativas de un alimento.
Saber determinar en el laboratorio los parámetros básicos de control de calidad para cada grupo de alimentos.
Ser capaz de verificar la calidad nutricional de un alimento.
Conocer los requisitos que debe cumplir el etiquetado de los alimentos.

 

 

Dades generals

Codi: 27542
Professor/a responsable:
SANCHEZ ROMERO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix