Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL QUÍMIC DE LA QUALITAT DELS ALIMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Control Químico de Calidad de Alimentos es una asigantura obligatoria dentro del curso de Adaptación al Grado de Nutrición Humana y Dietética. Se trata de una asignatura que complementa los conocimientos que se adquieran en Control Biológico de Alimentos. En la asignatura se tratará de adquirir conocimientos básicos sobre análisis químico de alimentos complementarios a los datos de composición química de alimentos adquiridos en Bromatología Descriptiva.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els mètodes oficials de control quimicofísic d'aliments. Normativa vigent.
 • Detectar fraus alimentaris sobre la base de la composició química.
 • Saber prendre mostres representatives d'un aliment.
 • Saber determinar al laboratori els paràmetres bàsics de control de qualitat per a cada grup d'aliments.
 • Ser capaç de verificar la qualitat nutricional d'un aliment.
 • Conèixer els requisits que ha de complir l'etiquetatge dels aliments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27542
Professor/a responsable:
PRATS MOYA, MARIA SOLEDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix