Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NUTRICIÓ EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fixar conceptes bàsics relacionats amb la pràctica de l'activitat física i la relació d'aquesta amb la salut de l'individu.
 • Reconèixer la importància de l'educació alimentària i nutricional en l'àmbit esportiu.
 • Aprendre a diferenciar els tipus d'exercicis i esport en funció de les característiques i els efectes sobre el cos humà.
 • Reconèixer i comprendre el paper dels diversos nutrients en el metabolisme humà i en el context de l'activitat física intensa.
 • Determinar l'estat nutricional d'esportistes en funció de paràmetres antropomètrics, bioquímics i dietètics.
 • Aconsellar quant a nutrició per tal de fer esport d'alt rendiment i mantenir un estat de salut òptim.
 • Comprendre el paper fonamental de l'aigua en la regulació de les fluctuacions de temperatura produïdes en el cos, com a conseqüència d'una activitat metabòlica augmentada durant l'exercici.
 • Integrar el coneixement sobre les necessitats i recomanacions nutricionals a fi d'elaborar dietes equilibrades i adequades per als esportistes, en funció de les característiques individuals, el tipus funcional d'activitat física desenvolupada i el període d'activitat (entrenament, competició, recuperació).
 • Emetre consell dietètic per a atletes pertanyents a grups sensibles específics.
 • Conèixer les ajudes ergogèniques nutricionals i els efectes que tenen, a més de les tècniques i productes de suport nutricional relacionades amb la pràctiques de l'esport.
 • Aprofundir en aspectes fonamentals de la interacció entre l'exercici i el cos humà i comprendre la manera com l'alimentació adequada pot afavorir que aquesta interacció siga positiva.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27532
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix