Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HIGIENE DELS ALIMENTS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E37 : Adquirir coneixements bàsics sobre toxicologia i el fenomen tòxic.
 • E38 : Conèixer les principals bases de dades i fonts d''informació sobre les propietats toxicològiques de substàncies químiques.
 • E39 : Identificar els diferents tipus de substàncies tòxiques presents en els aliments i els seus riscos.
 • E40 : Avaluar l''exposició a través de la dieta a una determinada substància química.
 • E41 : Conèixer, comprendre i aplicar el procés d'avaluació dels regs tòxics de les substàncies químiques.
 • E42 : Aplicar el procés administratiu com a eina de gestió en un servei de dietètica i nutrició.
 • E43 : Adquirir les habilitats pertinents per a treballar en equip com a unitat en les unitats en què s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària els professionals i altre personal relacionat amb l'avaluació diagnòstica i tractaments en dietètica i nutrició.
 • E44 : Conèixer els aspectes bàsics del sistema sanitari espanyol relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estan relacionats amb factors nutricionals.
 • E45 : Saber quins canals de comunicació interna o externa s'han d'implantar en tota organització perquè el servei de nutrició aconseguisca l'objectiu que tots els professionals coneguen els seus projectes.
 • E46 : Conèixer els sistemes d'acreditació d'implantació de circuits de qualitat.
 • E47 : Diferenciar entre qualitat real i qualitat percebuda.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Ciències dels Aliments

 • 13 : Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • 16 : Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul d'Higiene, Seguretat Alimentària i Gestió de Qualitat

 • 18 : Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de riscos, aplicant-hi la legislació vigent.
 • 19 : Participar en el disseny, organització i gestió dels diferents serveis d'alimentació.
 • 20 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • 21 : Avaluar, controlar i gestionar aspectes de la traçabilitat en la cadena alimentària.
 • 22 : Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i gestió de les empreses alimentàries.
 • 23 : Assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • 24 : Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables.
 • 25 : Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Formar l'alumnat en els aspectes bàsics del món microbià i la importància que té per a la salut humana.
 • Conèixer la biologia dels microorganismes: característiques ultraestructurals, fisiològiques i genètiques.
 • Conèixer els factors que afecten el creixement microbià.
 • Adquirir un concepte clar dels diversos grups microbians d'importància en aliments.
 • Conèixer la capacitat patogènica i les implicacions dels principals microorganismes d'importància en aliments.
 • Conèixer els mètodes de conservació d'aliments.
 • Aprendre a treballar en condicions d'esterilitat.
 • Familiaritzar-se amb les tècniques i els instruments més utilitzats al laboratori de microbiologia.
 • Conèixer els mètodes de cultiu, aïllament, identificació i conservació dels microorganismes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27511
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,28
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 2,28
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix