Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ALIMENTACIÓ I CULTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura pretende proporcionar a los alumnos una introducción teórica y práctica de los conocimientos básicos necesarios para comprender los aspectos históricos, sociales y culturales de la alimentación humana desde  una visión interdisciplinar y que permitan comprender los elementos que condicionan la alimentación desde una perspectiva relativista y fuera de etnocentrismos. No debemos olvidar que en el acto de la alimentación, el ser humano biológico y el ser humano social, cultural e histórico, están estrechamente ligados y recíprocamente implicados.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E16 : Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits de l'alimentació.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica

 • 10 : Descriure els fonaments antropològics de l'alimentació humana. Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits d'alimentació.
 • 5 : Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en la diversitat de factors biològics, científics, culturals, econòmics, polítics, socials, etc., que han determinat i condicionat històricament el binomi alimentació-nutrició.
 • Tractar els aspectes socials i culturals de l'alimentació humana, des de la perspectiva de l'antropologia social i cultural.
 • Tractar el significat social del comportament alimentari de l'ésser humà.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

 • Introducir al alumno en la diversidad de factores biológicos, científicos, culturales, económicos, políticos, sociales, etc., que han determinado y condicionado históricamente el binomio alimentación/nutrición.
 • Abordar los aspectos sociales y culturales de la alimentación humana desde la perspectiva de la Antropología Social y Cultural.
 • Abordar el significado social del comportamiento alimentario del ser humano.
 •  

   

  Dades generals

  Codi: 27505
  Professor/a responsable:
  VARGAS LLOVERA, MARIA DOLORES
  Crèdits ECTS: 6,00
  Crèdits teòrics: 2,00
  Crèdits pràctics: 0,40
  Càrrega no presencial: 3,60

  Departaments amb docència

  • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
   Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
   Crèdits teòrics: 0,67
   Crèdits pràctics: 0,13
  • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
   Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
   Crèdits teòrics: 0,67
   Crèdits pràctics: 0,14
   Aquest departament és responsable de l'assignatura.
   Aquest dep. és responsable de l'acta.
  • Dep.: SOCIOLOGIA I
   Àrea: SOCIOLOGIA
   Crèdits teòrics: 0,66
   Crèdits pràctics: 0,13

  Estudis en què s'imparteix