Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CURES D'INFERMERIA EN UNITATS ESPECIALITZADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura de cures d'infermeria en unitats especials es caracteritza per ser una assignatura de caráter obligatori, del Grau d'Infermeria, amb un total de 9 crèdits impartida durant el primer quadrimestre del curs acadèmic.

Aquesta assignatura es troba en concordança amb assignatures com: Fisiopatologia, Infermeria de l'adult I,II, III, que li aporten els continguts bàsics i essencials per a la comprensió dels continguts més específics que s'imparteixen en aquesta assignatura.

L'objectiu principal és formar a l'estudiant en l'aplicació de cures en situacions especifiques i amb un elevat grau de complexitat que sol aparèixer en pacients ingressats en les anomenades unitats especials. Aquesta assignatura es vincula directament amb l'assignatura practicum X i XIII que rep el mateix nom on tindran lloc l'aplicació pràctica de situacions reals de la vida diària en les diferents unitats especials establertes als diferents centres hospitalaris.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estructura i el funcionament bàsic de les unitats especials.
 • Conèixer les necessitats i els problemes de salut en unitats clíniques especials.
 • Conèixer i aplicar la tecnologia, els processos i les cures d'infermeria en unitats clíniques especials: radiologia intervencionista, àrea quirúrgica, urgències, nounats, proves especials cardiològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Identificar els diferents espais establerts als centres hospitalaris per a l'aplicació d'unes cures especials

Identificar i conèixer els processos patològics més comuns en adults i en nens que ingressen en les unitats de cures especials.

Identificar les necessitats alterades i o problemes derivats de les patologias estudiades.

Conèixer les proves exploratòries i/o diagnòstiques més freqüents utilitzades en les diferents unitats especials.

Educar al pacient i a la família en el desenvolupament de les activitats necessàries per mantenir la salut i fomentar el autocuidado en pacients que han ingressat en unitats especials.

 

 

Dades generals

Codi: 27040
Professor/a responsable:
SOLANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix