Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFERMERIA COMUNITÀRIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura pertenece a la materia obligatoria de Enfermería y Salud. Incluye dos asignaturas Enfermería  Comunitaria I y II.

Enfermería Comunitaria II se compone de dos apartados la Salud Pública y la Promoción de la Salud.  Esta asignatura aporta  al perfil profesional  la perspectiva poblacional en la identificación de las necesidades de salud y en el abordaje de las mismas. Además contribuye a adquirir habilidades para trabajar con grupos y comunidades de cara a promover  entornos saludables.

Esta asignatura se relaciona con la Bioestadística del primer curso y así como también se relaciona y da contunidad a la asignatura Enfermería Comunitaria I

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 23 : Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • 24 : Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 33 : Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reflexionar sobre els fonaments teòrics, establits en la Carta d'Ottawa, que subjauen en la promoció de la salut.
 • Analitzar-ne les funcions essencials (defensa de la salut, mediació i capacitació) i les estratègies de promoció de la salut que poden aplicar-se en la pràctica professional d'infermeria.
 • Identificar les característiques de l'educació per a la salut en el marc de la promoció de la salut.
 • Adquirir habilitats per a desenvolupar activitats de promoció i educació per a la salut en la pràctica professional d'infermeria. Ser capaç de valorar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Identificar el concepte, l'àmbit d'actuació i les funcions de la salut pública.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a estudiar la salut i la malaltia des d'una perspectiva de salut pública.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats procedents del mètode epidemiològic per al treball en salut pública.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats en relació amb l'estratègia poblacional en la prevenció de malalties.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

OBJETIVO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Capacitar a los estudiantes de enfermería para desarrollar actividades de promoción y educación para la salud en su práctica profesional.

OBJETIVO DE SALUD PUBLICA

Capacitar a los estudiantes de enfermería para desarrollar actividades relacionadas con las funciones de la salud pública en su práctica profesional

 

 

Dades generals

Codi: 27012
Professor/a responsable:
DAVO BLANES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0,5

Estudis en què s'imparteix

 • GRAU EN INFERMERIA
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 2)
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 3)