Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Biología Celular, la Histología y la Microbiología son disciplinas básicas para comprender los procesos biológicos fundamentales e imprescindibles para la formación integral del alumno como enfermero. Proporcionan los conocimientos básicos sobre los niveles de complejidad celular, tisular y de órganos, de los organismos, a nivel microscópico. Estas disciplinas, en conjunto con otras que estudiará a lo largo del Grado, permitirán al alumnado entender las alteraciones morfofuncionales del organismo.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 1 : Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el concepte i la classificació de les branques de la biologia cel·lular.
 • Conèixer les característiques bàsiques de les cèl·lules procariotes i eucariotes.
 • Conèixer l'estructura, funció i composició de les cèl·lules eucariotes de l'ésser humà normal.
 • Identificar les principals característiques microscòpiques de cèl·lules, teixits i òrgans humans.
 • Conèixer els principals mètodes d'obtenció i estudi de les cèl·lules humanes.
 • Conèixer els mecanismes bàsics de la vulnerabilitat, proliferació, diferenciació i mort de les cèl·lules humanes.
 • Conèixer les principals branques de la histologia i la importància que té en la salut i la malaltia.
 • Conèixer les característiques bàsiques dels principals tipus de teixits humans.
 • Conèixer les característiques microscòpiques dels principals òrgans.
 • Reconèixer i identificar les lesions bàsiques de les cèl·lules i els teixits.
 • Conèixer les característiques bàsiques dels principals grups de microorganismes patògens.
 • Conèixer els mecanismes de transmissió dels microorganismes patògens.
 • Conèixer els principis i mètodes de prevenció i control de la infecció en humans.
 • Ser capaç d'aconsellar i educar la població per a prevenir la infecció i evitar-ne la transmissió.
 • Saber reconèixer afeccions relacionades amb processos infecciosos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno debe alcanzar los conocimientos teórico-prácticos básicos de cada una de las tres disciplinas que integran la asignatura, que son la Biología Celular, la Histología y la Microbiología.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 27002
Professor/a responsable:
SEGOVIA HUERTAS, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,24
Crèdits pràctics: 1,16
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,83
  Crèdits pràctics: 0,77
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,41
  Crèdits pràctics: 0,39

Estudis en què s'imparteix