Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES I ESTRATÈGIES D'ENTRENAMENT EN ESPORTS COL·LECTIUS I INDIVIDUALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El entrenamiento deportivo se basa en el desarrollo de las capacidades físicas, técnicas y tácticas generales y específicas de cada modalidad deportiva para obtener el éxito. Los métodos de entrenamiento se han clasificado tradicionalmente en función de parámetros temporales y de intensidad. Desde el punto de vista de la preparación física, el objetivo fisiológico y físico, es el más adecuado para el desarrollo de diferentes métodos de entrenamiento que permitirán al GCAFD conocer las estrategias más adecuadas, basadas en evidencias científicas, para el desarrollo de las capacidades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a avaluar la condició física i prescriure exercici físic orientat a millorar el rendiment esportiu.
 • Utilització i aplicació de la dinàmica de càrregues de la temporada.
 • Capacitat per a dissenyar i avaluar les unitats temporals d'entrenament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicio físico orientado a la mejora del rendimiento deportivo.

• Utilización y aplicación de la dinámica de cargas de la temporada.

• Capacidad para diseñar y evaluar las unidades temporales de entrenamiento.

 

 

Dades generals

Codi: 16541
Professor/a responsable:
PEREZ TURPIN, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix