Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN POBLACIONS ESPECIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La actividad física tiene numerosos beneficios para la salud y la calidad de vida de las personas, a nivel físico, psicológico y social. Estos beneficios se aplican igualmente a poblaciones con necesidades especiales como personas con obesidad e hipertensión, personas con osteoporosis, personas mayores con o sin deterioro cognitivo, personas con fibromialgia, mujeres embarazadas, etc.

La actividad física para la salud y la calidad de vida dirigida a poblaciones con necesidades especiales es una posible salida profesional de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde esta perspectiva, es fundamental que los graduados en CAFD sepan evaluar las características de las personas con las que trabajan, planificar y dirigir programas adecuados a las necesidades de los usuarios/clientes  y evaluar la evolución y resultados de estos programas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE5 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de prescriure exercici físic orientat a la prevenció d'alteracions metabòliques i cardiovasculars considerant les diferències per gènere.
 • Comprendre i identificar riscos en activitats de diferents tipus de població (gènere, edat i discapacitat), així com ser capaç d'assessorar en aquesta qüestió.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes d'intervenció a través de l'activitat física per a augmentar la qualitat de vida de persones que hagen vist disminuïda la seua salut per alteracions metabòliques o endocrinològiques, considerant les diferències biològiques per gènere.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes d'intervenció a través de l'activitat física per a augmentar la qualitat de vida de persones que hagen vist disminuïda la seua salut per alteracions del sistema cardiorrespiratori, considerant diferències per edat, sexe o discapacitat.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes d'intervenció a través de l'activitat física per a augmentar la qualitat de vida de persones que hagen vist disminuïda la seua salut per alteracions sensorials, considerant diferències per edat, gènere o discapacitat.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes d'intervenció en el medi aquàtic per a poblacions amb característiques específiques (gestants, primera infància, adults, discapacitats, majors i altres).
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes de prevenció i intervenció davant  d'accidents en el medi aquàtic per a tota mena d'usuaris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conocer las características principales de diferentes grupos de población con necesidades especiales incluyendo personas con osteoporosis, hipertensión, obesidad, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, mujeres embarazadas, etc.

- Conocer los tipos de ejercicio, la intensidad, duración y frecuencia recomendados para diferentes grupos de población con necesidades especiales incluyendo personas con osteoporosis, hipertensión, obesidad, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, mujeres embarazadas, etc., considerando las diferencias biológicas por género y la características específicas de cada persona.

- Ser capaz de evaluar la condición física y las características psico-sociales de diferentes usuarios/clientes.

- Ser capaz de diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de intervención a través de la actividad física para aumentar la calidad de vida de diferentes grupos de población con necesidades especiales

 

 

Dades generals

Codi: 16540
Professor/a responsable:
TORTOSA MARTINEZ, JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix