Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La inactividad física constituye uno de los problemas más acuciantes relacionados con la salud y la calidad de vida. Existen datos alarmantes sobre el impacto y prevalencia de las denominadas “enfermedades hipocinéticas” (obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, cardiopatía coronaria, osteoporosis, etc.). A través de la asignatura el/la alumno/a va a conocer y a ser capaz de evaluar e impartir los diferentes programas que concurren en la actualidad para individuos de diferentes edades y con diferentes niveles de práctica, que persiguen llevar a cabo una actividad física saludable y regular, para la mejora y el equilibrio de su niveles físicos y mentales, aportando una mayor calidad de vida y reduciendo al máximo los posibles riesgos de padecer enfermedades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les bases de l'activitat física saludable i la seua relació amb el sedentarisme al llarg del cicle vital i, particularment, de l'educació per a la salut en el context escolar.
 • Ser capaç de prescriure exercici físic orientat a la prevenció d'alteracions morfofuncionals (del sistema motor, metabòliques i cardiovasculars) considerant les diferències de gènere.
 • Conèixer, comprendre i aplicar els aspectes bàsics de l'alimentació i nutrició en relació amb l'activitat física i l'esport, i també amb la finalitat de millorar la salut i la qualitat de vida.
 • Comprendre i identificar riscos en activitats de diferents tipus de població (gènere, edat i discapacitat), així com ser capaç d'assessorar-los sobre aquesta qüestió.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes d'intervenció a través de l'activitat física per a augmentar la qualitat de vida de persones que hagen vist disminuïda la seua salut per alteracions del sistema locomotor, considerant diferències per edat, gènere o discapacitat.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes personalitzats orientats a la salut, així com de prevenció de les patologies originades per la pràctica de l'activitat física i l'esport, i saber intervenir en la recuperació i readaptació física de l'esportista de competició.
 • Conèixer els riscos i beneficis del medi aquàtic com a espai diferenciat per a la pràctica de l'activitat física saludable.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

- Interpretar las relaciones existentes entre salud, actividad física y condición física.

- Conocer y diferenciar los factores y sistemas que determinan la condición física relacionada con la calidad de vida (CV) versus la condición física rendimiento.

- Conocer las recomendaciones oficiales en cuanto a la prescripción de actividad física para la mejora de la calidad de vida.

- Conocer métodos para cuantificar la actividad física y relacionarla con la Salud. 

- Conocer las bases para una correcta prescripción de programas de Actividad Física y Salud en sujetos sanos.

- Disponer de conocimientos suficientes para elaborar programas de Actividad Física saludable para individuos sanos en base a un modelo metodológico de Sistematización de la Actividad Física.

- Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en el campo de la actividad física para la CV en sujetos sanos.

- Aplicar diferentes tests de salud y Fitness, en función de las necesidades, capacidades y limitaciones de cada individuo. 

- Identificar los diferentes entornos de promoción de la Actividad Física y la calidad de vida y su organización. 

- Establecer las directrices básicas para garantizar la seguridad de los practicantes en los programas de actividad física.

- Conocer los últimos recursos tecnológicos en equipamiento de control, evaluación y entrenamiento que se aplican en el campo de la actividad física y la salud.

 

 

Dades generals

Codi: 16530
Professor/a responsable:
CORTELL TORMO, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix