Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Introducció:

Aquesta assignatura preten abordar els recurssos de la didàctica de la música en referència als métodes didàctics més importants, mitjançant els quals oferim a l’alumnat aquests recurssos didàctics per a la seua aplicació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 •  Conèixer els fonaments musicals del currículum d'aquesta etapa.
 •  Conèixer els mètodes didàctics sobre la matèria referent a l'educació infantil.
 •  Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 •  Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musical i les habilitats motrius.
 •  Emprar llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives. La informàtica musical com a recurs didàctic (TIC).
 •  Promoure la sensibilitat relativa a la creació artística.
 •  Adquirir habilitats i destreses en el maneig d'instruments musicals Orff, així com en el maneig d'un instrument melòdic  harmònic i teclat.
 •  Desenvolupar la coordinació psicomotriu en funció a la música espai i el moviment corporal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

¿ Coneixer els fonaments musicals del currículum d’aquesta etapa.
¿ Coneixer els métodes didáctics sobre la matèria en referència a l’educació infantil.
¿ Conixer i utilitzar cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal.
¿ Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció, expressió musical i les habiltats neuromotrius.
¿ Emprar llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives. La informàtica musical com a recurs didàctic (TICs).
¿ Promoure la sensibilitat relativa a la creació artística.
¿ Adquirir habilitats i destreses en el maneig d'instruments musicals Orff, així com en el maneig d'un instrument melòdic - harmònic i teclat.
¿ Desenvolupar la coordinació psicomotriu en funció a la música-espai i el moviment corporal.

 

 

Dades generals

Codi: 17109
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix