Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE BIOLOGIA HUMANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

BIOLOGÍA CELULAR (Bloque I). Diferencias y semejanzas en la estructura, función y sustrato de las células de los diferentes reinos y dominios. Principales funciones de la célula y sus implicaciones en el ciclo de salud/enfermedad.

GENÉTICA HUMANA (Bloque II). Introducción a la Genética. Genética mendeliana y modos de herencia. Genética molecular.

INMUNOLOGÍA (Bloque III). Introducción a la Inmunología. Principales células y moléculas del sistema inmunitario. Respuesta inmunitaria fisiológica y patológica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE35 : Comprendre conceptes bàsics de la biologia cel·lular, la bioquímica, la genètica i la immunologia, a més de la terminologia general utilitzada en la biologia humana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El alumno debe alcanzar los conocimientos teórico-prácticos básicos de cada una una de las tres disciplinas que integran la asignatura, que son la Genética, la Biología Celular y la Inmunología.

 

 

Dades generals

Codi: 33610
Professor/a responsable:
SEMPERE ORTELLS, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,54
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: IMMUNOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,53
  Crèdits pràctics: 0,27
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0,53
  Crèdits pràctics: 0,27

Estudis en què s'imparteix