Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

El conocimiento del comportamiento mecánico de los materiales es la base fundamental para entender el comportamiento de elementos de máquinas y piezas que componen robots, garantizando su equilibrio y la capacidad de transmisión de movimientos. Para ello debe garantizarse la rigidez y la resistencia de estos elementos según las demandas de diseño.

La asignatura enmarcada en segundo curso, segundo cuatrimestre se presenta como una continuación necesaria de las asignaturas de mecánica recogidas en Ampliación de Física y es la base fundamental del resto de asignaturas de diseño mecánico en el que se explican las bases fundamentales de transmisión de movimientos basadas en rodamientos, engranajes, correas, cables y poleas.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Specific Competences (CE)

 • CE11 : Saber aplicar els principis de resistència de materials i comportament elàstic (deformació, tracció, flexió, unions) i ser capaç de determinar-ne els més adequats per resistència i durabilitat en l'aplicació en robòtica.
 • CE15 : Ser capaç de modelar i simular aspectes de cinemàtica, dinàmica, estructures i mecanismes, per a poder dissenyar i analitzar sistemes robòtics.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33716
Lecturer responsible:
BRU ORTS, DAVID
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: CONTINUUM MECHANICS AND STRUCTURE THEORY
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught