Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DEL DISSENY GRÀFIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Fundamentos del diseño grafico y digital.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B7 : Conèixer els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny, aplicar-los als continguts multimèdia i desenvolupar la capacitat de visió espacial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i concebre, desenvolupar i explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions multimèdia i de la informació que gestionen.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Esta asignatura posibilita a los alumnos aprender y reflexionar sobre las bases más elementales del diseño gráfico y digital, que les permitirán idear y desarrollar proyectos multimedia que comuniquen eficazmente y cumplan con las especificaciones requeridas.

Los alumnos se deberán familiarizar con el lenguaje visual, educar su percepción, desarrollar su sensibilidad hacia los elementos compositivos del lenguaje visual, manejar los sentidos del color digital o aprender a utilizar los estilos tipográficos más adecuados para el diseño digital; en definitiva agudizar el sentido crítico en el desarrollo de proyectos de diseño multimedia o visual. A la finalización de la asignatura los alumnos deberán ser capaces de concebir, desarrollar y evaluar el aspecto gráfico de proyectos de Ingeniería Multimedia.

Además la asignatura pretende incentivar la capacidad de trabajo en equipo de los alumnos y el uso de la creatividad como herramienta de trabajo en el desarrollo de proyectos de Ingeniería Multimedia.

 

 

Dades generals

Codi: 21002
Professor/a responsable:
ESCLAPES JOVER, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix