Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFORMÀTICA APLICADA A L'ARQUITECTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Esta asignatura está enfocada hacia conocimientos de técnicos de mantenimiento con el fin de ofrecer al usuario medio unas nociones básicas para ser capaz de mantener su propio equipo (Componentes principales de un ordenador, mantenimiento del ordenador bien organizado).

Pretende acercar el alumno a los sistemas operativos de un modo natural, fijándose en los puntos comunes y diferencias de un sistema operativo al otro, para estar preparado en el futuro para cualquier otro cambio que pueda surgir. (XP, Windows 7 y 8, Android).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG21 : Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.
 • CG22 : Habilitat per a fer servir informació complexa. Capacitat per a aconseguir processos de complexitat a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA11 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA12 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CGUA7 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CGUA9 : Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CG23 : Habilitat per a la resolució de problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CG26 : Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CG30 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques propostes per les creixents tecnologies de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Objetivos específicos:
-Aprender a usar una terminología cada vez más precisa
-Limpiar conceptos utilizados pero no entendidos
-Conocer las funciones básicas de cualquier sistema operativo
-Pasar cómodamente de un sistema operativo a otro
-Adquirir la confianza necesaria para ir cada vez más allá del simple manejo de programas
-Aplicar una rutina de mantenimiento mensual
-Valorar las mejoras obtenidas gracias al trabajo de mantenimiento realizado

Objetivos generales:
-Mejorar la capacidad de atención
-Evitar la precipitación
-Desarrollar la capacidad de abstracción
-Estimular su curiosidad
-Cambiar su forma de trabajar con el ordenador
-Aumentar la autonomía del alumno

 

 

Dades generals

Codi: 20559
Professor/a responsable:
RAMON, SERGE JOSEPH GEORGES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix