Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DEL TURISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura ofereix les eines teòriques i metodològiques perquè el professional del turisme les pugui analitzar i comprendre el marc social més ampli en el qual aquesta indústria, la turística, s'insereix. Referent a això, es presta atenció a les interaccions existents entre el subsistema del món turístic i els altres subsistemes socials clau: cultural, urbà i social. La seva ubicació al segon curs del Grau ve justificada per la necessitat de dotar als alumnes, que prèviament ja han adquirit un nivell de coneixement en matèria turística, d'uns coneixements bàsics sobre la realitat social de les societats avançades, en el si es ha configurat el turisme. En aquest sentit, la "Sociologia del Turisme" es troba intensament relacionada amb altres assignatures impartides en el curs anterior i en aquest mateix curs: Introducció a la Geografia del Turisme, Recursos Territorials Turístics i Tipologia dels Espais Turístics.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Presentació oral i escrita d'un informe sobre les conseqüències del turisme.
 • Anàlisi de casos i problemes generats pel turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Comprendre els fonaments i els conceptes bàsics de la Sociologia del Turisme.

• Saber interpretar la realitat social des d'una perspectiva sociològica.

• Saber contextualitzar i explicar els fenòmens socials provocats o induïts per l'activitat turística.

 

 

Dades generals

Codi: 23525
Professor/a responsable:
GARCIA ANDREU, HUGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix