Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA URBANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Sociología urbana se imparte, con carácter obligatorio, en el 4º curso del Grado de Sociología. Se inscribe dentro de la materia Ecología/Espacio, junto a otras asignaturas como Sociología del medioambiente y Sociología del turismo.

Su contenido se centra en el estudio de la relación entre la sociedad y el espacio construido, buscando aplicar una perspectiva sociológica al análisis de la ciudad y los fenómenos urbanos. Para ello, se ofrece una visión general de las principales aportaciones teóricas y líneas de investigación que han facilitado la interpretación y análisis de las distintas problemáticas sociales en el contexto urbano.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH2 : Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.
 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Proporcionar una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de la sociologia urbana.

- Aconseguir un coneixement sistemàtic de la fenomenologia urbana amb especial referència als actors, estructures, moviments, relacions i conflictes socials i urbans; a l'estàtica i dinàmica social en el marc urbà; a les relaciones ciutat-territori-societat en les actuals condicions de globalització, i a l'urbà com a marc prospectiu.

- Conèixer les diferents perspectives analítiques i teòriques que formen el corpus de la disciplina.

- Manejar amb rigor i facilitat els conceptes bàsics de la disciplina.

- Identificar els processos socials i la seua relació amb la dimensió espacial

- Situar el fenomen urbà en una perspectiva global amb la finalitat de comprendre els actors i estructures socials implicats en la construcció social de l'espai en cada situació històrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Destacar las relaciones existentes entre el proceso de urbanización y otros procesos sociales.
 • Facilitar el conocimiento de las principales teorías sociológicas sobre los fenómenos urbanos y sobre la relación espacio-sociedad.
 • Analizar algunos aspectos de la planificación, gestión y gobernanza de las ciudades, con especial atención a la gestión urbanística.
 • Explicitar los principales problemas inherentes a las ciudades y al medio urbano, invitando a una reflexión crítica.
 • Facilitar la adquisición de habilidades para el análisis de la complejidad y la diversidad de los fenómenos urbanos. 

 

 

Dades generals

Codi: 23031
Professor/a responsable:
LUCAS SAMPER, ARISTIDA MANUELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix